Waarom ongelijkheid een groter probleem is dan je denkt, en waarom fair inkopen echt helpt.

Armoede komt overal voor, ook in Nederland. Veel mensen denken dat je, wanneer je maar hard genoeg studeert en heel hard werkt, je jezelf omhoog kunt werken uit de armoede. Dat lukt echt niet iedereen: bijna 150.000 mensen maken gebruik van de voedselbank en meer dan een miljoen mensen werkt keihard voor minder dan het minimumloon. Er zijn heel veel kleine zelfstandigen bijvoorbeeld die zo weinig betaald krijgen dat ze geen reserves kunnen opbouwen voor moeilijke tijden.

Daarom is het super belangrijk dat we met zijn allen een vangnet in stand houden om onderwijs, sport en gezondheidszorg voor iedereen toegankelijk te maken. 

En niet alleen in eigen land. In Afrika is het minimumloon vaak rond de100 dollar per maand. Heel veel wensen werken lange dagen voor minder dan het wettelijk minimumloon. Er zijn nauwelijks sociale voorzieningen. Dan wordt het moeilijk om je kinderen voldoende te eten te geven en te laten studeren.

Niet iedereen heeft dezelfde kansen. Niet iedereen heeft toegang tot goed onderwijs, gezondheidszorg of zelfs maar iets basaals als voedsel. Het valt niet mee ziek en hongerig een stuk te lopen naar de publieke school, waar het lesniveau vaak ook nog eens een stuk lager ligt dan in particuliere scholen. Gebrekkig onderwijs is één van de belangrijkste oorzaken die de ongelijkheid in stand houdt, van generatie op generatie.

Armoede is, naast het ontvluchten van oorlogsgeweld, een van de belangrijkste factoren die internationale migratie bevorderen. Als er geen mogelijkheid is om aan de armoede te ontsnappen, is het logisch dat je naar een plek wilt verhuizen die jou, of je kinderen meer kansen biedt.

Gelukkig is er goed nieuws: de ongelijkheid in de wereld daalt. Volgens het IMF is de ongelijkheid in ruim de helft van de landen afgenomen. Maar juist in de landen waar de meeste mensen wonen neemt de ongelijkheid toe. En het verschil tussen de rijkste en armste inwoner van een land wordt groter.

Eerlijke handel is een belangrijke factor die de kloof kleiner maakt. Faire prijzen en een eerlijke verdeling van de verdiensten, zorgen dat iedereen genoeg kan verdienen. Het helpt om te kopen bij sociale ondernemingen, die hun verantwoordelijkheid nemen. Die bijdragen aan de gemeenschap, en niet zoals sommige multinationals, zelfs in de armste landen belasting ontwijken.

Goodtogive draagt bij aan het dichten van de armoedekloof.

  • Door ondernemers die geen toegang hebben tot de kapitaalmarkt een kans te bieden om een bedrijf te starten.
  • Door faire prijzen te betalen, waardoor de ondernemer eerlijke lonen kan betalen, waarmee zijn werknemers hun gezin kunnen onderhouden.
  • Door toe te zien op een fair chain, te controleren dat iedereen in de keten een eerlijk deel krijgt.
  • Door te investeren in langlopende relaties, samen reserves op te bouwen en solidair om te gaan met tegenslagen.
  • Door een deel van de opbrengst te investeren in ontwikkelingsprojecten in de regio, die effectief bijdragen aan het verminderen van de armoede.
  • Door kennis en middelen te delen, waarmee de ondernemer meer kans van slagen heeft
  • Door samen met de ondernemer mooie producten te maken die geweldig zijn om te krijgen, die echt bijdragen aan een betere wereld, voor een goede prijs; onze klant is ook een onderdeel van de fair chain.
  • Door onze verantwoordelijkheid te nemen voor het ecosysteem, door het milieu zo min mogelijk te belasten en wat nodig is te compenseren.

Goodtogive is gevestigd in Nederland en ook hier willen we actief bijdragen aan de gemeenschap.

We ondersteunen heel graag groene en sociale initiatieven. We investeren extra in een inclusieve maatschappij, door in onze keten ruimte en geld vrij te maken om mensen bij het proces te betrekken die daarvoor een extra opstapje nodig hebben.

Want zeg nou zelf, het gaat om cadeau’s. Die zoek je met zorg uit.

En wat is er nu mooier om te geven dan een geschenk, waarmee de toekomst voor iedereen beter wordt?

Dit vind je vast ook leuk!

Blijf op de hoogte & maak impact op jouw manier

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang 10% korting